Sundimtar tre katror i granitit

  • Sundimtar preciz granit tri katror

    Sundimtar preciz granit tri katror

    Duke u përpjekur përpara tendencave të rregullta të industrisë, ne përpiqemi të prodhojmë katror trekëndor granit me precizion të lartë.Duke përdorur granitin e zi më të mirë Jinan si lëndë të parë, katrori trekëndor i precizionit të granitit përdoret në mënyrë ideale për të kontrolluar tre koordinatat (dmth boshti X, Y dhe Z) të të dhënave të spektrit të komponentëve të përpunuar.Funksioni i vizores katrore të granitit është i ngjashëm me vizoren katrore të granitit.Mund të ndihmojë përdoruesin e prodhimit të veglave të makinerisë dhe makinerive për të kryer inspektimin dhe gërvishtjen me kënd të drejtë në pjesët/pjesët e punës dhe për të matur pingulën e pjesëve.