Procesi i prodhimit

Hapi 1:
Kontrollimi i vizatimeve

Hapi 2:
Bërja e mykut

Hapi 3:
Përgatitni materialet e derdhjes së mineraleve

Hapi 4:
Përpunimi

Hapi 5:
Inspektimi

Hapi 5:
Kuvendi

Hapi 6:
Dorëzimi