Procesi i përpunimit preciz

Hapi 1:
Kontrollimi i vizatimeve

Hapi 2:
Zgjedhja e materialit metalik

Hapi 3:
Vendoseni materialin në punishte me temperaturë konstante dhe pa pluhur për 24 orë për trajtim me temperaturë konstante

Hapi 4:
Materiali i përpunimit përmes Qendrës së Përpunimit

Hapi 5:

Inspektimi & Kalibrimi

Hapi 6:
Bluarje manuale

Hapi 7:
Inspektimi

Hapi 8:
Paketimi & Dorëzimi