Komponentët metalikë

  • Derdhje precize

    Derdhje precize

    Derdhja precize është e përshtatshme për prodhimin e derdhjeve me forma komplekse dhe saktësi të lartë dimensionale.Derdhja precize ka përfundim të shkëlqyer të sipërfaqes dhe saktësi dimensionale.Dhe mund të jetë i përshtatshëm për porosinë e kërkesës në sasi të ulët.Për më tepër, si në dizajn ashtu edhe në zgjedhjen e materialit të kallëpeve, derdhjet precize kanë një liri të madhe.Ai lejon shumë lloje çeliku ose çeliku të aliazhuar për investime. Pra, në tregun e derdhjes, derdhja precize është derdhja me cilësi më të lartë.

  • Përpunimi i saktë i metaleve

    Përpunimi i saktë i metaleve

    Makinat që përdoren më së shpeshti variojnë nga mullinj, torno deri në një shumëllojshmëri të gjerë makinash prerëse.Një karakteristikë e makinerive të ndryshme të përdorura gjatë përpunimit modern të metaleve është fakti se lëvizja dhe funksionimi i tyre kontrollohet nga kompjuterë të cilët përdorin CNC (kontroll numerik kompjuterik), një metodë e cila është me rëndësi vendimtare për arritjen e rezultateve të sakta.