Përpunimi i saktë i metaleve

  • Precision Metal Machining

    Përpunimi i saktë i metaleve

    Makinat që përdoren më së shpeshti variojnë nga mullinj, torno deri te një shumëllojshmëri e gjerë makinash prerëse.Një karakteristikë e makinerive të ndryshme të përdorura gjatë përpunimit modern të metaleve është fakti se lëvizja dhe funksionimi i tyre kontrollohet nga kompjuterë të cilët përdorin CNC (kontroll numerik kompjuterik), një metodë kjo e rëndësishme për arritjen e rezultateve të sakta.