Pllakë sipërfaqësore optike

  • Tabela e izoluar me vibrime optike

    Tabela e izoluar me vibrime optike

    Eksperimentet shkencore në komunitetin e sotëm shkencor kërkojnë llogaritje dhe matje gjithnjë e më të sakta.Prandaj, një pajisje që mund të jetë relativisht e izoluar nga mjedisi i jashtëm dhe ndërhyrja është shumë e rëndësishme për matjen e rezultateve të eksperimentit.Mund të rregullojë komponentë të ndryshëm optikë dhe pajisje për imazhe me mikroskop, etj. Platforma e eksperimentit optik është bërë gjithashtu një produkt i domosdoshëm në eksperimentet kërkimore shkencore.